1. Opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polskagospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 2. Zapytanie ofertowe – MT RESTA 2014,MT CONSTRUMA 2014,MT RIGA AGRO 2014, ESTBUILT 2014 (data opublikowania: 02.01.2014)
 3. Zapytanie ofertowe – opracowanie materiałów promocyjnych (data opublikowania: 02.01.2014)
 4. Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej w ramach POIG (data opublikowania: 02.01.2014)
 5. Zapytanie ofertowe BABOLNA 2014 (data opublikowania: 15.01.2014)
 6. Zapytanie ofertowe ESTBUILT 2015 (data opublikowania: 07.04.2014)
 7. Zapytanie ofertowe MT CONSTRUMA, MT RESTA 2015 (data opublikowania: 28.04.2014)
 8. Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach ZIELEŃ TO ŻYCIE 2016 (data opublikowania: 15.07.2016) – Protokół z ocen (data opublikowania: 15.07.2016)
 9. Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AGRO SHOW 2016 (data opublikowania: 15.07.2016) Protokół z ocen (data opublikowania: 02.08.2016)
 10. Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AGROTECH 2017 (data opublikowania: 03.10.2016)Protokół z ocen (data opublikowania: 15.11.2016)
 11. Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji udziału, w charakterze wystawcy, w międzynarodowych targach AUTOSTRADA 2017 (data opublikowania: 22.03.2017) Protokół z ocen (data opublikowania: 05.04.2017)
 12. Zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych (data opublikowania: 23.03.2017)Protokół z ocen (data opublikowania: 04.04.2017
Back to top