Pompa zatapialna

Pompa zatapialna to bardzo użyteczne narzędzie do zastosowania w sytuacjach, kiedy chcemy usunąć większa ilość wody (lub innego płynu)  z rowu, dołu, studni czy podobnych miejsc. Wydolność pompy wynosi 2000 l/min, płyn może być wypompowywany z głębokości do 20 m. Pompa jest wyposażona w 16,5 metrowy wąż ciśnieniowy. Zestaw 10 metrowych przewodów hydraulicznych jest taki sam jak dla narzędzi ręcznych.

  • Zestaw przewodów hydraulicznych z multizłączem

Maksymalna wydolność pompowania - 2000l/min
Maksymalna głębokość pompowania - 20m
Maksymalny przepływ oleju - 40l/min
Szerokość - 350 mm
Wysokość - 700 mm
Waga - 20kg

Marka: Avant
Kategoria: Ładowarki Avant - narzędzia
Back to top