Maszyna czyszcząca SIGMA

Sigma jest wysokiej wydajności maszyną czyszczącą i sortującą.

Sigma jest wysokiej wydajności maszyną czyszczącą i sortującą. Jej podstawową funkcją jest czyszczenie wstępne nasion i zbóż, klasyfikowanie słodu jęczmiennego, a także przemysłowe czyszczenie nasion twardych. Maszyna wymaga bardzo mało miejsca i w związku z tym może być łatwo zainstalowana w istniejących zakładach. Pracuje niemal bez wibracji. Efekt polerowania powierzchni ziarna obrotowymi ekranami pozwala na osiągniecie znacznie wyższego poziomu higieny czyszczenia, jak ogranicza występowanie bakterii i grzybów.

 

 

Ograniczenia użycia pestycydów i społeczne poparcie co do zmniejszenia ich stosowania zmienia gospodarkę rolną która redukuje ich użycie w produkcji. Skutkiem natychmiastowym zmniejszania ilości używanych pestycydów w produkcji rolnej będzie wyższa zawartość bakterii i grzybów, zarodków, szkodników, itd. w zboże dostarczanym do zakładów nasiennych, młynów czy spichrzy. W tym samym czasie odbiorcy (słodownie, młyny itp.) będą zainteresowane w otrzymywaniu zbóż o wysokim standardzie higieny .

Przewidujemy że w przyszłości dostawcy zbóż spotkają się z nowymi żądaniami od swoich klientów. Planetarny separator bębnowy Sigma firmy Damas efektywnie czyści i poleruje zboże podczas jednego procesu czyszczenia. Wyjątkowo wysoki poziom czyszczenia zboża i polerowania powierzchni ziarna otrzymuje się dzięki zastosowaniu dużej siły odśrodkowej w procesie czyszczenia. Sigma efektywnie eliminuje w dużo większym stopniu niż tradycyjne maszyny czyszczące bakterie i formy grzybicze, drobnoustroje, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, szkodniki, toksyny, itp.

 1. OBRÓT CAŁEJ SEKCJI
 2. OBRÓT POJEDYNCZEGO BĘBNA SITOWEGO

Surowiec (1) jest podawany do bębnów sitowych (3) poprzez rozdzielacz obrotowy (2). Bębny sitowe obracają się planetarnie tzn. wokół własnej osi (4) i w tym samym czasie wirują wokół osi maszyny. Powstała w ten sposób siła odśrodkowa dociska ziarno do ścian bębnów sitowych i proces czyszczenia polega na odsianiu drobnych frakcji przez sito zewnętrzne (5). Grube odpady zostają zatrzymane na sicie wewnętrznym. Rozsortowane frakcje zbierają się w kanałach na obwodzie maszyny (6) i są wygarniane do wylotów (7). Czysty materiał dodatkowo jest kierowany do separatora powietrznego (8) i opuszcza maszynę wylotem (10). Lekkie frakcje zostają wydalone przez wentylator (9) do cyklonu lub instalacji aspiracyjnej.

Czyszczenie i polerowanie

WYŻSZY STANDARD HIGIENY ZBÓŻ POŁĄCZENIE CZYSZCZENIA I POLEROWANIA
Ograniczenia użycia pestycydów i społeczne poparcie co do zmniejszenia ich stosowania zmienia gospodarkę rolną, która redukuje ich użycie w produkcji. Skutkiem natychmiastowym zmniejszania ilości używanych pestycydów w produkcji rolnej będzie wyższa zawartość bakterii i grzybów, zarodków, szkodników itd. w zbożu dostarczanym do zakładów nasiennych, młynów czy spichrzy. W tym samym czasie odbiorcy (słodownie, młyny itp.) będą zainteresowane otrzymywaniem zbóż o wysokim standardzie higieny.

Przewidujemy, że w przyszłości dostawcy zbóż spotkają się z nowymi żądaniami od swoich klientów. Planetarny separator bębnowy Sigma firmy Damas efektywnie czyści i poleruje zboże podczas jednego procesu czyszczenia. Wyjątkowo wysoki poziom czyszczenia zboża i polerowania powierzchni ziarna otrzymuje się dzięki zastosowaniu dużej siły odśrodkowej w procesie czyszczenia. Sigma efektywnie eliminuje, w dużo większym stopniu niż tradycyjne maszyny czyszczące, bakterie i formy grzybicze, drobnoustroje, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, szkodniki, toksyny, itp.

Wynik analizy mikrobiologicznej wykonanej przez „Biotechno-logical Institute Kolding” wykazały, że Sigma bardziej efektywnie niż tradycyjne płaskie maszyny czyszczące usuwa bakterie i grzyby.

Młynarstwie
Efektywne polerowanie w połączeniu z czyszczeniem wstępnym na przyjęciu zboża zapewnia trzy podstawowe korzyści:

 1. Podwyższanie standardu higieny zbóż przyjmowanych do młyna, jak i przekazywanych do mielenia.
 2. Szybsze nawilżanie zboża – krótszy czas nawilżania ziarna eliminuje długie działanie wilgoci na czynniki mikro organiczne i w konsekwencji daje pewność jakości produktu końcowego.
 3. Szybkie nawilżanie zwiększa wydajność nawilżania, co zwalnia powierzchnię zbiorników i w konsekwencji daje możliwość montowania tańszych instalacji.

Przemyśle słodowym

 1. W słodowniach efektywne polerowanie w połączeniu z czyszczeniem jęczmienia zapewnia wyższą higienę przechowywanego zboża, jak i produktu końcowego. Sigma eliminuje szkodliwe skutki działania ciepła i wilgoci na toksyny.
 2. Zdolność połączenia przez Sigmę w jednym procesie odkiełkowania i czyszczenia słodu zapewnia tańsze i prostsze instalacje.

Nasiennictwie
Przeprowadzone próby udowodniły, że materiał siewny przeczyszczony wstępnie i przepolerowany na Sigmie charakteryzuje się:

 1. Znacznie szybszym kiełkowaniem ziaren po siewie
  z powodu lepszej absorpcji wilgoci. W konsekwencji łatwiej będzie wygrać zbożu z chwastami, co zmniejszy ilość zużywanych pestycydów.
Pszenica Materiał przed
Czyszczeniem - ilość
Materiał przeczyszczony
na tradycyjnej maszynie
sitowo / powietrznej - ilość
Materiał przeczyszczony
na SIGMIE - ilość
Wyniki analizy Suchego
materiału
12,24% H2O
Wyniki analizy
materiału po nawilżeniu
do 16,5% H2O i
leżakowaniu przez 10
godz.
Ogólna liczba bakterii 153000 g147000 g46000 gX
Enterobakterie149000 g136000 g45000gX
Grzyby, pleśnie 2600 g1900 g<100 gX
 • There are no features available
Wymiary
od do
Wysokość 2930 mm 3410 mm
Średnica 1635 mm 2300 mm
Maksymalna długość 3165 mm 4440 mm
Waga bez separatora powietrznego 1800 kg 4800 kg
Waga separatora z wentylatorem 300 kg 900 kg

 

Wydajność ogólna
od do
Czyszczenie wstępne (pszenica) 45 t/h 220 t/h
Kwalifikacja jęczmienia browarnego 10 t/h 50 t/h
Standardowe czyszczenie jęczmienia 20 t/h 100 t/h
Przemysłowe czyszczenie, rzepak 15 t/h 80 t/h
Przemysłowe czyszczenie, słonecznik 20 t/h 90 t/h

 

Czyszczenie wstępne
Czyszczenie wstępne 752 753 754 1004 1004 756 756 1006 1006 1008 1008
A A A A B A 2A A 2A A 2B
Pszenica, 18%, H2O 45 t/h 65 t/h 85 t/h 85 t/h 110 t/h 85 t/h 130 t/h 85 t/h 165 t/h 85 t/h 220 t/h
Jęczmień, 18%, H2O 40 t/h 60 t/h 80 t/h 80 t/h 100 t/h 80 t/h 120 t/h 80 t/h 150 t/h 80 t/h 200 t/h
Kukurydza, 35%, H2O 25 t/h 35 t/h 45 t/h 45 t/h 55 t/h 45 t/h 70 t/h 45 t/h 80 t/h 45 t/h 110 t/h
Kukurydza, 45%,H2O 20 t/h 30 t/h 40 t/h 40 t/h 50 t/h 40 t/h 60 t/h 40 t/h 75 t/h 40 t/h 100 t/h
Rzepak, 17%, H2O 30 t/h 50 t/h 60 t/h 60 t/h 80 t/h 60 t/h 100 t/h 60 t/h 120 t/h 60 t/h 160 t/h
Ryż/słonecznik, 18%, H2O 20 t/h 30 t/h 40 t/h 40 t/h 50 t/h 40 t/h 60 t/h 40 t/h 75 t/h 40 t/h 100 t/h

 

Czyszczenie przemysłowe
Czyszczenie przemysłowe 752 753 754 1004 1004 756 756 1006 1006 1008 1008
A A A A B A 2A A 2A A 2B
Rzepak, 9%, H2O 15 t/h 25 t/h 30 t/h 40 t/h 40 t/h 40 t/h 50 t/h 40 t/h 60 t/h 40 t/h 80 t/h
Rzepak, 17%, H2O 10 t/h 15 t/h 20 t/h 25 t/h 25 t/h 30 t/h 30 t/h 30 t/h 40 t/h 30 t/h 50 t/h
Słonecznik, 9%, H2O 20 t/h 30 t/h 40 t/h 45 t/h 45 t/h 45 t/h 55 t/h 45 t/h 70 t/h 45 t/h 90 t/h
Słonecznik, 15%, H2O 16 t/h 24 t/h 30 t/h 35 t/h 35 t/h 35 t/h 40 t/h 35 t/h 50 t/h 35 t/h 70 t/h

 

Czyszczenie interwencyjne
Czyszczenie interwencyjne 752 753 754 1004 1004 756 756 1006 1006 1008 1008
A A A A B A 2A A 2A A 2B
Jęczmień, 14%, H2O 20 t/h 30 t/h 40 t/h 50 t/h 50 t/h 60 t/h 60 t/h 75 t/h 75 t/h 80 t/h 100 t/h

 

Sortowanie słodu jęczmiennego
Słód jęczmienny 752 753 754 1004 1004 756 756 1006 1006 1008 1008
A A A A B A 2A A 2A A 2B
20% separacja 4 t/h 6 t/h 8 t/h 10 t/h 10 t/h 12 t/h 12 t/h 15 t/h 15 t/h 20 t/h 20 t/h
15% separacja 6 t/h 9 t/h 12 t/h 15 t/h 15 t/h 18 t/h 18 t/h 22 t/h 22 t/h 30 t/h 30 t/h
10% separacja 10 t/h 15 t/h 20 t/h 25 t/h 25 t/h 30 t/h 30 t/h 37 t/h 37 t/h 50 t/h 50 t/h

 

Ilość wydalanego powietrza z systemów aspiracyjnych
Systemy obiegu powietrza 752/754 1004 1004 756 1006 1008 1008
A A B A 2A A 2B
System otwarty I-III 1000 m3/h 3-5 3-5 5-7 3-5 2x3-5 3-5 2x5-7
System zamknięty IV 1000 m3/h 1.2-1.5 1.2-1.5 1.5-2.0 1.2-1.5 2x1.2-1.5 1.2-1.5 2x 1.5-2.0
Typy cyklonów UC-110 UC-110 UC-140 UC-110 2xUC-110 UC-110 2xUC-140

 

Silnik
Sigma silnik 752 753 754 1004 1004 756 756 1006 1006 1008 1008
A A A A B A 2A A 2A A 2B
Główny silnik 11 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW 30 kW 30 kW
Separator powietrzny 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW 0.37 kW 2 x 0.37 kW 0.37 kW 2 x 0.37 kW 0.37 kW 2 x 0.37 kW
Wentylator 5.5 kW 5.5 kW 5.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 0.37 kW 25.5 kW 5.5 kW 25.5 kW 5.5 kW 25.5 kW
Rozdzielacz obrotowy 0.55 kW 0.55 kW 0.55 kW 0.55 kW 0.55 kW 0.55 kW 2 x 0.55 kW 0.55 kW 2 x 0.55 kW 0.55 kW 2 x 0.55 kW

Dział maszyn: Maszyny zbożowe
Marka: Damas
Kategoria: Czyszczenie i sortowanie ziarna
Kontakt: Bartłomiej Klocek - 539 997 752
Back to top

Aby korzystać z serwisu musisz zaakceptować politykę cookies... więcej...

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych Firmy SERAFIN P.U.H. Przez używanie Stron internetowych SERAFIN P.U.H. wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Serafin P.U.H Co to są ciasteczka ? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Do czego używamy ciasteczek ? SERAFIN P.U.H. używa ciasteczek w celach: Używamy ciasteczek do prawidłowego wyświetlania się strony w Twojej przeglądarce internetowej. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach ? Na Stronach Firmy SERAFIN P.U.H występują dwa rodzaje CIASTECZEK – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne istnieją w Twojej przeglądarce tylko podczas przeglądania stron Serafin P.U.H. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu ich usunięcia. Rodzaje ciasteczek używanych na Stronach SERAFIN P.U.H. Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron SERAFIN P.U.H , pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich? TAK. Korzystając ze Stron serafin P.U.H. otrzymujesz ciasteczek od osób trzecich takich jak: – Facebook Inc z siedzibą w USA – Google Inc z siedzibą w USA Informacje dotyczące polityki cookies osób trzecich znaleźć można na ich stronach www. W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć? Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę i działanie Stron SERAFIN P.U.H.

Zamnij