Sześć uli na dachu firmy – Pasieka Serafin

W zgodzie z naturą

DLACZEGO WŁASNA PASIEKA? Wszędzie się sły- szy o problemie z pszczołami. Ponad 70% roślin Europy uzależnionych jest od pracy pszczół i innych zapylaczy. Wiele organizacji i instytucji przeprowa- dza wiele działań, które mają pomagać w ratowaniu pszczół. Nawet stało się to modne „I BARDZO DOBRZE”. Należy być świadomym tego problemu i starać się w każdy moż- liwy sposób (w miarę możliwości) pomagać pszczołom, tym nie- samowitym i zadziwiającym owadom, które mnie fascynowały od dawna. „DLATEGO WŁASNA PASIEKA” ja wybrałem taką drogę pomoocy pszczołom, dużo trudniejszą bardziej wymagającą ale dającą moim zdaniem wiele satysfakcji i przy okazji trochę własnej naturalnej słodyczy, którą mogę się podzielić z moimi pracownika- mi, kontrahentami i klientami mojej firmy. z pszczelarskimi pozdrowieniami Pasieka Serafin / Andrzej Serafin Pasieka Serafin na FB
    Back to top