Separator spiralny HT (ilość spiral 1, 2, 4, 6, 8)

Przykładowa wydajność dla rzepaku: od 200 do 240 kg na jedną spiralę.

Separatory spiralne HT są używane do oddzielania ziaren okrągłych od innych o zbliżonej budowie za pomocą siły odśrodkowej i grawitacji. Urządzenie jest wykonane z konstrukcji stalowej. Przykładowa wydajność dla rzepaku: od 200 do 240 kg na jedną spiralę. W standardowej konstrukcji maszyny HT dostarczane są z:

 • obudową dla spirali, każda z 8 palcami regulacyjnymi
 • koszem zasypowym i jednym wlotem dla każdej spirali
 • regulowaną zasuwą na zasypie
 • dwoma wylotami sortowanego produktu – jeden dla głównego produktu i jeden na odpady

Separator spiralny HT

Zasada działania
 1. Produkt do czyszczenia przechodzi przez wlot (1) na spiralę (7).
 2. Produkt przepływa w sposób pokazany na szkicu (2), ilość produkt zasypywanego jest regulowana przy stożek (3), który może być wkręcany w górę lub w dół.
 3. Stożek powinien być tak ustawiony, że ilość zasypu jest odpowiednia i produktu spada do leja (5).
 4. Jeśli czyścimy specjalne nasiona, to zasyp może być utrudniony i dlatego lej zasypowy urządzenia jest dostarczane z nadbudową (4), które może być zamontowana w razie potrzeby.
 5. W spirali (7), siła grawitacyjna będzie działać na produkt tak, że okrągłe nasiona będą rozpędzały się w kierunku do krawędź spirali, a natomiast nasiona inne (połówki) będą zwalniały, aby następnie spaść do wylotu wewnętrznego.
 6. Odpad jest kierowany do rury środkowej (8).
 7. Palce (6) umożliwiają regulację prędkości toczących się nasion w celu otrzymania prawidłowego rozsortowania.
 8. Odpadów, połówki, obce nasiona trafiają do wylotu środkowego (8), podczas gdy główny produkt wyprowadzony do leja wylotowego głównego.
 • There are no features available
Back to top