Kłosownik – oddzielacz ości Kiban

KIBAN jest maszyn w wykonaniu stalowym, elementy pracujące na styku ze zbożem czyli wał z bijakami i wewnętrzne koryto maszyny oraz zasuwa wylotowa wykonane są ze stali HARDOX. Wał główny z bijakami podparty jest na wytrzymałych łożyskach kulkowych. Zasuwa wylotowa pod maszyną może być w całości wysunięta co umożliwia swobodny przepływ surowca przez maszynę jak i ułatwia czyszczenie maszyny. Podstawowym zadaniem zasuwy wylotowej jest regulacja intensywności pracy maszyny i oddziaływania bijakami na czyszczone zboże.

Zasada działania

Materiał kieruje się do wlotu (1) i przechodzi przez maszynę KIBAN w kierunku wzdłużnym. W tym samym czasie jest on traktowany przez bijaki (2) obrotowe i materiał wyścielający pokrywę od wewnątrz (nie zaznaczono na rysunku). Materiał przesuwa się w ruchu spiralnym w stosunku do wylotu (4), którego wielkość (a tym samym wydajność maszyny) jest regulowana przez zasuwę (3), która biegnie wzdłuż całego dna maszyny.

  • There are no features available
wydajność: 86 125
4.0 kW 5 ton na godzinę -
11.0 kW - 10 ton na godzinę
15.0 kW - 13 ton na godzinę
18.5 kW - 16 ton na godzinę
22.0 kW - 20 ton na godzinę
-
wymiary:
250 kg 320 kg
310 kg 395 kg

Back to top