Analizatory ziarna SeedCount SC5000

SeedCount SC5000 jest dostępny zarówno jako SC5000R system analizy obrazu reflektancji lub SC5000TR system analizy obrazu transmisji i reflektancji.

SC5000R: Przeznaczony do analizowania wysokiej rozdzielczości obrazów nasion i ziaren w trybie odbicia. Te obrazy są przetwarzane przy użyciu pakietu oprogramowania SeedCount do pomiaru właściwości fizycznych nasion i ziaren. Parametry mierzone SC5000R obejmują: długość, szerokość, kolor, połamane nasiona i wady. Algorytmy są dostępne do korzystania z tych podstawowych pomiarów w celu określenia atrybutów takich jak zaczernienie, kredowatość, przebarwienia, choroby grzybowe.

SC5000TR: Przeznaczony do zbierania informacji zarówno z transmisji jak i odbicia obrazów nasion i ziaren. Moduł transmisji/odbicia służy do skanowania próbki w trybie transmisji i mierzenia kredowatości, pęknięć i wgnieceń, twardości bielma, a następnie skanowania w trybie odbicia do pomiaru wielkości, tj. długość, szerokość, obszar, korona, wgniecenia, kreda, szklistość i kolor.

 

SeedCount SC5000 to urządzenie, które potrafi przeanalizować do 1300 nasion w zaledwie 45 sekund. Podczas jednego skanu SeedCount bada wiele parametrów jednocześnie. Wszystkie operacje wyświetlane są na dużym, czytelnym, ekranie dotykowym. Urządzenie można wyposażyć w moduły do analiz pszenicy, jęczmienia, owsa, rzepaku, kawy, kukurydzy, sorgo i innych.

 

  • There are no features available
PSZENICA JĘCZMIEŃ KUKURYDZA RYŻ
średnia powierzchnia ziaren średnia powierzchnia ziaren średnia powierzchnia ziaren średnia powierzchnia ziaren
średnia długość ziaren średnia długość ziaren średnia długość ziaren średnia długość ziaren
średnia szerokość ziaren średnia szerokość ziaren średnia szerokość ziaren średnia szerokość ziaren
ilość nasion ilość nasion ilość nasion ilość nasion
MTZ MTZ MTZ MTZ
zanieczyszczenia % zanieczyszczenia % zanieczyszczenia zanieczyszczenia
krągłość krągłość zabarwienie czerwone kredowatość
zaczernienie zaczernienie korony bielistość
wgniecenia przebarwienie nasion
twardość bielma
Back to top