Analizator ziarna CropScan 3000B

System analizy ziarna CropScan 3000B

  • operacje na ekranie dotykowym
  • mierzy białko i wilgotność pszenicy, jęczmienia, owsa, sorgo i ryżu
  • mierzy białko, olej i wilgotność w rzepaku, soi i kukurydzy.
  • nadaje się do stosowania w biurze gospodarstwa rolnego lub pomieszczeniu operatora wagi
  • dostępne oprogramowanie wag najazdowych
  • dostępne oprogramowanie internetowe

 

Analizator pełnego ziarna CropScan 3000B jest stacjonarnym analizatorem dedykowanym dla szybkiego pomiaru białka, wilgotności, skrobi i oleju w pszenicy, jęczmieniu, kukurydzy, soi, rzepaku, owsie, pszenżycie, łubinie i innych ziarnach zbóż i roślin oleistych.

CropScan 3000B wykorzystuje przesypowy system próbkowania z klapkowym mechanizmem na wlocie i wylocie przepływającego ziarna do i z komory próbnej. Oprogramowanie automatycznie ustawia długość ścieżki próbki na 8, 16, 24 lub 30mm jako ustawienie w pliku kalibracji.

Ekran dotykowy PC zapewnia użytkownikom prosty w obsłudze interfejs. Ekran jest ustawiony jak sprawozdanie z badań. Po zakończeniu analizy przeprowadzonej białka, wilgoci oleju itp. CropScan czyta gęstość w stanie zsypnym i odsiewy z Sievematic II. Zapewnia menu pop-up z informacjami: odmiany, silos przechowawczy, nazwa gospodarstwa, nazwisko, szczegóły pola etc. Następnie po naciśnięciu przycisku Drukuj Raport generowany jest dokument magazynowy.

Przy połączeniu CropScan 3000B do drugiego monitora, potem oprogramowania zarządzaniem danymi farmy CropNet zapewnia możliwość podłączenia do monitora wagi najazdowej, a tym samym uchwycenie wagi samochodów ciężarowych wraz z innymi parametrami pomiaru jakości ziarna. Opcja podwójnego ekranu wpinanego z tyłu 3000B i oprogramowania CropNet pozwala na rozszerzenie ekranu z komputera wewnętrznego  3000B.

Tak działa analizator CropScan.

Światło z lampy przechodzi przez próbkę ziaren lub nasion. Światło odbija się na powierzchni ziaren lub nasion roślin oleistych i rozchodzi się w próbce, dopóki nie osiągnie drugiej strony.

Pojawiające się światło jest zogniskowane na szczelinie płaskiego pola spektrografu oddzielającej światło na poszczególne częstotliwości w całym zakresie długości fal 720-1100nm. Oddzielony Światło jest następnie kierowany do matrycy diodowej. Detektor ten mierzy intensywność światła dla każdej częstotliwości do produkcji, co nazywa się widmem NIT próbki.

W tym obszarze widma elektromagnetycznego, N-H (białko), C-H (tłuszcze i oleje), O-H (woda) i C-O-H (węglowodany) NIR absorbują światło o określonych długościach fali. Widmo NIT zawiera informacje o stężeniu tych składników. Modele kalibracyjne są przechowywane na komputerze użytkownika, CropScan przetwarza te informacje -% białka, % wilgotności, % oleju i % skrobi, wyniki wyświetla na ekranie.

CropNet oprogramowanie zarządzania danymi
CropNet to system zawierający oprzyrządowanie do testowania ziarna, komputer i oprogramowanie, które generuje wszechstronne informacje o jakości ziarna zmagazynowanego na farmie lub w silosach.

System składa się z:
• System analizy ziarna CropScan 3000B
• Waga testowa SieveMatic II i System odsiewania
• LicznikNasionSc5000R do mierzenia  rozmiaru, koloru, uszkodzeń oraz przebarwień.
• TACS Urządzenia pomiaru liczby opadania.

Oprogramowanie zarządzania danymi CropNet odczytuje dane z każdego instrumentu oraz tonaż z wagi najazdowej, następnie łączy je w arkuszu kalkulacyjnym. Raporty, tabele i wykresy mogą być generowane z oprogramowania CropNet i wydrukowane bądź wysłane.

 

  • There are no features available
SPECYFIKACJA CropScan 3000B
zakres długości fali 720-1100nm
detektor optyczny matryca diodowa
lampa halogen 12VDC, 10W
szybkość skanowania 2-4 sekundy na skan
szerokość celki dla próbki: automatyczna 8, 16, 24 i 30mm
wyświetlacz ekran dotykowy PC Windows & OS
Zasilananie 19VDC z 110 –240VAC
zakres temperatury pracy 5-450C
waga i wymiary 12kg, 40mm(szerokość) *400mm(długość)* 330mm(wysokość)
Back to top